Oktem Logo - 1

Hakkımızda

OKTEM
Vizyon ve Misyon

Vizyon

Bilgi Güvenliği alanında, ulusal ve uluslararası standartların geliştirilmesi ve uygulanması noktasında belirleyici bir rol oynamak.

Misyon

Bilgi Güvenliği alanında, ülkemizin kritik teknolojik alt yapılarının güvenli bir şekilde geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlayacak ulusal ve uluslararası standartlarda, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin verilmesi, test ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, araştırma ve yenilikçilik kültürü ile harmanlayarak ülkemizin alt yapısını güvenilir hale getirmek.

Scroll to Top