Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, Güvenli Kart Erişim Cihazları ile aşağıdaki hizmetler için kullanılmaktadır:

  • T.C. Kimlik Kartı (TCKK) ile kimlik doğrulama
  • TCKK’daki verilere rol doğrulama ile erişim
  • TCKK’ya e-imza yükleme

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi; Kimlik Doğrulama Sunucusu(KDS), Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu(KDPS) ve Rol Sunucusundan(RS) oluşmaktadır:

Kimlik Doğrulama Sunucusu(KDS): KEC tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunun kontrol edildiği sunucudur.

Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu(KDPS): Kurumların kimlik doğrulama politikalarının tanımlandığı sunucudur.

Rol Sunucusundan(RS): Kimlik kartı üzerindeki rol doğrulama ile erişilebilen verilerle işlem yapmak için (okuma/yazma) kullanılan sunucudur.

Elektronik kimlik kartları için güvenli kart erişim cihazları standartları dört bölüme ayrılmıştır:

  • TS 13678 Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi - Bölüm 1: Genel bakış
  • TS 13679 Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi - Bölüm 2: Kimlik doğrulama sunucusu
  • TS 13680 Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi - Bölüm 3: Kimlik doğrulama politika sunucusu
  • TS 13681 Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi - Bölüm 4: Rol Sunucusu

OKTEM Laboratuvarı “T.C. Kimlik Kartı için Güvenli Kart Erişim Cihazları” testlerinde olduğu gibi “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi” testleri için TSE de tarafından kabul edilen tek yetkili laboratuvardır.

Elektronik kimlik doğrulama sistemi test hizmeti hakkında detaylı bilgi almak veya başvuru yapmak için lütfen iletişime geçiniz.

REFERANSLAR