Kermen v1.6 Ürününün Ortak Kriterler Değerlendirmesi

Kermen v1.6 ürününün OKTEM'de gerçekleştirilen EAL4+ (ALC_FLR.2) seviyeli Ortak Kriterler Değerlendirmesi başarı ile tamamlanmıştır.

REFERANSLAR