Değerlendirme Hizmetleri

Değerlendirme, laboratuvarda yapılan doküman inceleme, analiz ve ürün testleriyle desteklenen uzman incelemesidir. Belirlenen standartların uygulanıp değerlendirme raporunun Sertifika Makamına gönderilmesiyle sonuçlanmakta olan bir süreçtir. OKTEM Laboratuvarı Değerlendirme Hizmetleri olarak;

  • Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408, ISO/IEC 18045),
  • Kriptografik Modüller için Güvenlik Gereksinimleri (ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759),
  • Elektronik Kimlik Kartları için Güvenli Kart Erişim Cihazları (TS 13582, TS 13583, TS 13584, TS 13585)
  • Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (TS 13678, TS 13679, TS 13680, TS 13681)
  • Temel Seviye Güvenlik Değerlendirmesi (TSE K 505)

Standartlarında test ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. OKTEM, bu standartlar için Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nden lisanslı bir laboratuvardır. Ayrıca OKTEM’in bağlı olduğu Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, TÜRKAK’tan ISO/IEC 17025 kapsamında akreditedir (AB-0053-T).

Değerlendirme süreci, TSE Siber Güvenlik Belgelendirme Müdürlüğü’ne ve OKTEM Laboratuvarına ürün değerlendirmesi için başvuru yapılması ile başlamaktadır. OKTEM Laboratuvarı’na yapılacak başvurular için aşağıdaki süreç takip edilmektedir:

  • Ürün geliştiricisi, Test ve Değerlendirme Başvuru Formunu (TDBY-TSG-FORM-01) tam olarak doldurur ve bu form BİLGEM İş Geliştirme Birimi’ne iletilir.
  • Form incelenerek teklif hazırlanır ve ürün geliştiricisine teklif iletilir.
  • Teklif kabul edildiğinde süreç TSE ve OKTEM ile devam ettirilir. TSE tarafından başvuru sürecinde talep edilen "Değerlendirme Beyanı" ve "İş Planı" dokümanları laboratuvarımızdan alınacaktır.

Değerlendirme başladıktan sonraki süreç genel olarak aşağıdaki gibidir:

süreç

 

REFERANSLAR