Oktem Logo - 1

Hakkımızda

OKTEM
4 tdby 1 1

TDBY Kalite Politikası

TDBY’nin Kalite Politikası, müşteri isteklerini ilgili standarda göre hazırlanan test talimatlarına bağlı kalarak alanında uzman, deneyimli personelle gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemler kullanarak sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti altına almak, değerlendirme sonuçlarını ve diğer faaliyetleri ilgisiz kişilerle paylaşmayarak gizlilik ilkesine uymak ve tüm bu faaliyetleri tarafsız ve bağımsız olarak yürütmektir. TDBY gizlilik ilkesine, müşteri dışındaki kaynaklardan elde ettiği bilgiler ve bu bilgilerin sağlayıcısı için de uyacağını bu politika ile beyan etmektedir.

TDBY’nin genel hedefi, gerçekleştirilen her test ve değerlendirmede yüksek doğrulukta, güvenilir ve tekrar edilebilir sonuçlar elde etmek, müşteri isteklerini en kısa sürede profesyonel şekilde karşılamak ve ülke içinde kendi sahasında güvenilir, seçkin ve itibarlı bir test ve kalite değerlendirme otoritesi olmaktır. Bu doğrultuda belirlenen çalışmalar, yıllık olarak yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında değerlendirilmektedir.

TDBY Yönetimi de dahil olmak üzere TDBY personelinin:

TDBY kalite politikaları ve hedeflerini öğrenme, uygulama ve sürekli geliştirme,
Müşteriye en iyi hizmeti verme ve kalite hedeflerine ulaşmak için her türlü bilgiyi paylaşma ve bunları sürekli iyileştirme,
Risk sorumluluğunun gerektirdiği aksiyonları alma,
Değerlendirme süreçlerinde gereken yetkinliğin kazanılması,
TDBY Yönetiminin;

Müşteriye verilen test ve değerlendirme hizmetinin kalitesinin en iyi pratiklerle arttırılması taahhüdü,
Yönetim sisteminin kalite ile ilgili hedefleri içermesi,
Test ve değerlendirme çalışmalarında görev alan bütün personelin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri, politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygulamaları şartı,
Verilecek test ve değerlendirme hizmetlerinin akreditasyon çerçevesinde belirlenen standartlara göre gerçekleştirilmesi,
TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygunluk ve Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişiminin, iyileştirmesinin ve etkinliğinin sağlanması yükümlülüğü
konularında bireysel olarak üstüne düşeni yerine getireceği ve BİLGEM yönetimi olarak bunların gerçekleştirilmesinin denetleneceği beyan edilir.

Scroll to Top