Oktem Logo - 1

Ortak Kriterler Sertifikalarının Geçerlilik Süresi 5 Yıla Çıkarıldı

5 cert

1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yapılacak Ortak Kriterler başvurularında geçerli olmak üzere, Ortak Kriterler Sertifikası geçerlilik tarihi, TSE tarafından 5 yıla çıkarılmıştır. Bu değişiklik, mevcut durumda Ortak Kriterler Değerlendirmesi devam eden ürünleri etkilememektedir. Ortak Kriterler Değerlendirmesi devam eden ürünler için sertifika geçerlilik tarihi 3 yıldır.

Yeni süreçte iki ayrı sertifika (belge) geçerlilik tarihi olacaktır:

  1. İdari Geçerlilik Tarihi: Belgeli ürünün yayınlanması gibi idari hususlarla alakalı olarak belirlenen, belgenin nihai geçerlilik periyodudur. Verilen Ortak Kriterler Belgeleri idari geçerlilik süresi, TOE’nin belgelendirilen versiyonu ve belirtilen TOE kapsamı için 5 yıldır (60 ay).
  2. Teknik Geçerlilik Tarihi: TOE’nin teknik olarak, geliştirilen yeni ataklara ve yeni atak metotlarına karşı dayanıklılığının devamı için belirlenen periyottur. Teknik geçerlilik periyotları 20 aydır.

Sertifika ilk düzenlendiğinde idari geçerlilik 60; teknik geçerlilik 20 ay olacak şekilde geçerlilik süreleri belirlenir.

Yeni süreçte Ara Değerlendirmeler olacaktır. İlk sertifikalandırmadan sonraki süreçte iki ara değerlendirme yapılacaktır. İlk ara değerlendirme sertifika verildikten sonraki 17 ve 23. aylar arasında oalcaktır. TOE’nin değerlendirildiği laboratuvar tarafından ürüne;

  • Üründe değişiklik yoksa Zafiyet Analizi yapılır,
  • Üründe değişiklik varsa veya ürün ve teknoloji ile alakalı yeni bir zafiyet mevcutsa, Zafiyet Analizi yapılır, laboratuvar hazırladığı Sızma Testi Raporu ve etkilenen diğer ailelerin tekrar değerlendirildiği bir Değerlendirme Raporunu TSE’ye gönderir.

İkinci ara değerlendirme, sertifika verildikten sonraki 37 ve 43. aylar arasında olacaktır. Süreç ilk ara değerlendirme ile aynı şekilde yürütülecektir.

Süreçler ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki adresten erişebilirsiniz:

https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/
icerikyonetimi/3304/18082020104828-2.pdf

Scroll to Top